کاربران OPENAI می‌توانند از هوش مصنوعی پیشرفته استفاده کنند؛ اما به دلیل محدودیت‌هایی مانند تحریم شماره‌های کاربران ایرانی برای عضویت و استفاده از خدمات این سرویس، به خرید شماره مجازی chatgpt و خرید شماره مجازی OPENAI آریاپی نیاز پیدا می‌کنند. با ما در آریاپی همراه باشید تا به بررسی OPENAI، کاربردهای آن و نحو ورود و ثبت نام در این سرویس شگفت انگیز بپردازیم.

www.Ariapay.io